آخرین خبر‌ها

شورای عالی بانوان

برگزاری همایش آشنایی با مقررات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم درگلپایگان

همایشی تحت عنوان آشنایی با مقررات و الزامات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم در راستای ارتقای سطح مهارتهای شغلی و حرفه ای بانوان در بخش کشاورزی روز...

شورای عالی بانوان

در همایش «زهرا مظهر جهان شمول خدا » در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در جامعه قابل دسترسی نیست

همایش «زهرا، مظهر جهان شمول خدا » با حضور بانوان کارآفرین از سراسر کشور  در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

سال نو بر تمام ایرانیان مبارک باد

شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان برای شما آروزی موفقیت و سربلندی را در سال جدید دارند