آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی

درسمینار آموزشی خلق ثروت با تکنولوژی های جدید عنوان شد: مهم ترین مانع خلق ثروت شیفتگی شرایط موجود است/ در کسب و کارها توجه به نبایدها مهم تر از بایدهااست

درسمینار آموزشی «خلق ثروت با تکنولوژی های جدید» شیفتگی شرایط موجود از مهم ترین موانع خلق ثروت عنوان شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان دراین سمینار...

بخش خصوصی

در ششمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد: تحولات بازار ارز موجب نگرانی صنعتگران شده است

ششمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر عامل شرکت شهرکهای...

بخش خصوصی

در نشست «بررسی فرصت های تجاری ایران و گرجستان» مطرح شد: فعالیت در قالب تشکل ها و اتحادیه های صنفی، از رموز موفقیت دربازار گرجستان است

درنشست بررسی فرصت های تجاری ایران و گرجستان که به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تشکیل کنسرسیوم و تشکل های صنفی از رموز موفقیت در بازار...

جلسه گپ و گفت شورای عالی بانوان