آخرین خبر‌ها

شورای عالی بانوان فرهنگی و اجتماعی

تدوین لوایح چهارگانه در حمایت از حقوق زنان، دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

معصومه ابتکار با اشاره به سلسله نشست‌هایی که اخیراً با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده است، اظهار کرد: یکی از لوایحی که تقریباً آماده است و سند...

شورای عالی بانوان

بررسی مسائل فرهنگی و اقتصادی ورزش بانوان در برنامه ضربه آزاد با حضور رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان

۲۳ دی ماه هفته ۴ ماه با برنامه ضربه آزاد با موضوع : بررسی مسائل فرهنگی و اقتصادی ورزش بانوان  با حضور سر کار خانم زهرا اخوان نسب ، رییس شورای عالی بانوان اتاق...