آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی

مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان : ( زنجیره گمشده در اشتغال، اجرای کار است )

مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان: زنجیره گمشده در اشتغال، اجرای کار است. مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه طرح...

بخش خصوصی

مشاور ارشد شورای عالی بانوان ( علی اکبر سقایی ) با اشاره به نقش بسیار مهم جریان سازی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: لازمه داشتن کشوری صادرات محور جریان سازی است.

مشاور ارشد شورای عالی بانوان عنوان کرد: ضرورت جریان سازی در حوزه صادرات مشاور ارشد شورای عالی بانوان با اشاره به نقش بسیار مهم جریان سازی در اقتصاد ایران،...

شورای عالی بانوان

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور از روند چک ایرباس A310-300 #هما در آشیانه مهندسی بازدید کرد.

حضور پر رنگ زنان در سازمان هواپیمایی کشور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور از روند چک ایرباس A310-300 #هما در آشیانه مهندسی بازدید کرد. در بازدید از بخش تعمیرات...

دومین استارتاپ ویکند بانوان

ماه محرم بر عموم شیعیان تسلیت باد

هفته تربیت بدنی