آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی شورای عالی بانوان

شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان “همایش رشد هوش مالی خانواده ضرورت تاب آوری اقتصاد “با همکاری اداره ناحیه دو آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار نمود.

در همایش رشد هوش مالی خانواده ضرورت تاب آوری اقتصاد عنوان شد: زهرا اخوان نسب: اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان طرح مدارس تاب آور را...

ایران فرهنگی و اجتماعی

عرب عامری : فدراسیون اسلامی ورزش زنان قصد دخالت در کار فدراسیونها را ندارد

عرب عامری: فدراسیون اسلامی ورزش زنان قصد دخالت در کار فدراسیونها را ندارد سرپرست فدراسیون اسلامی ورزش زنان گفت: هدف اصلی ما از تشکیل دوباره این فدراسیون بعد از...