آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی شورای عالی بانوان

مصاحبه با بانویی دیگر از اعضاء فعال شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ( مژگان همایونی نژاد )

بانویی از دیار نصف جهان سرکار خانم ( مژگان همایونی نژاد ) آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیت زنان موفق چیست؟  وچه چیزی آن ها را از بقیه متمایز می کند و...

دومین همایش شهر فیروزه ایی با دختران توانا

جلسه گپ و گفت و گو باموضوع قانون کار