بخش خصوصی

بخش خصوصی شورای عالی بانوان

مصاحبه با بانویی دیگر از اعضاء فعال شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ( مژگان همایونی نژاد )

بانویی از دیار نصف جهان سرکار خانم ( مژگان همایونی نژاد ) آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیت زنان موفق چیست؟  وچه چیزی آن ها را از بقیه متمایز می کند و سرنوشتی...

ادامه مطلب
بخش خصوصی شورای عالی بانوان

نشست آموزشی شیوه رزومه نویسی و کلیدهای مهم استخدام

به دنبال اهداف بلند مدت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ، در راستای موفقیت زنان در جامعه، این شورا اقدام به برگزاری نشست آموزشی شیوه رزومه...

ادامه مطلب
بخش خصوصی

اخوان نسب : بانوان بیش از ٧۵ درصد از اشتغال بخش خصوصی را در اختیار دارند.

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان؛ اخوان نسب : بانوان بیش از ٧۵ درصد از اشتغال بخش خصوصی را در اختیار دارند. بانوانی که در کانون خانواده مهمترین اولویت خود را...

ادامه مطلب
بخش خصوصی

دومین همایش ملی جایگاه زنان درکارآفرینی وتوسعه پایداردر شهرگنبدهای فیروزی ای برگزارخواهد شد.

سفره ای پراز برکت اقتصادی برای زنان دراصفهان پهن می شود   دومین همایش ملی جایگاه زنان درکارآفرینی وتوسعه پایداردر شهرگنبدهای فیروزی ای برگزارخواهد شد. نشست خبری...

ادامه مطلب

دومین همایش شهر فیروزه ایی با دختران توانا

جلسه گپ و گفت و گو باموضوع قانون کار