بخش خصوصی

بخش خصوصی

رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تبریک ۱۶ آذر ماه به مناسبت روز دانشجو اعلام کرد:

رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تبریک ۱۶ آذر ماه به مناسبت روز دانشجو اعلام کرد: با توجه به اهمیتی که این قشر از جامعه یعنی دانشجویان برای ما...

ادامه مطلب
بخش خصوصی

بازدید تعدادی از بانوان در هفته کارآفرینی با همکاری فن بازار منطقه ای استان اصفهان

به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان درهفته کارآفرینی صورت گرفت: بازدید بانوان از شرکت شهرک ها با همکاری فن بازار منطقه ای استان اصفهان در نخستین روز از آذر ماه...

ادامه مطلب