ایران

ایران

رئیس‌جمهور استفاده از جوانان و زنان در پست‌های مدیریتی و استانداری‌ها را ابلاغ کرد

دستور رئیس جمهور به هیئت دولت؛ رئیس‌جمهور استفاده از جوانان و زنان در پست‌های مدیریتی و استانداری‌ها را ابلاغ کرد پس از تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور برای استفاده از توانایی...

ادامه مطلب

دومین استارتاپ ویکند بانوان

ماه محرم بر عموم شیعیان تسلیت باد

هفته تربیت بدنی