شورای عالی بانوان

کلیپی از بخشی برنامه ها و سخرانی های دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی جایگاه زنان در
کارآفرینی و توسعه پایدار در
۱۶/اسفند/۱۳۹۶

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید