شورای عالی بانوان

افتتاح مرکز تخصصی توانمند سازی بانوان

افتتاح مرکز تخصصی توانمند سازی بانوان

افتتاح مرکز تخصصی توانمند سازی بانوان ((ارزش آفرینان)) به مدیریت سرکار خانم عروجی از بانوان عضو اتاق بازرگانی اصفهان،

امروزدر فرهنگسرای اسوه. باحضورجناب آقای مهندس زرگر معاون برنامه ریزی و زیر بنایی توسعه روستایی ریاست جمهوری،

سرکارخانم سرافرازی معاون سرمایه گذاری،اجتماعی،فرهنگی توسعه روستایی ریاست جمهوری،

سرکارخانم اخوان نسب رییس شورای عالی بانوان،سرکار دکتر خانم اثنی عشران،سرکار خانم دکتر روشن،

سرکار خانم زارع و گروه مشاوران و شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید