شورای عالی بانوان

دومین همایش ملی جایگاه زنان کارآفرین با حضور بانوان برتر کارآفرین

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کار آفرینی و توسعه پایدار همراه با سخنرانی سخنوران:

سرکار خانم عفت شریعتی

( مدیرکل اداره امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی )

سرکار خانم سیما فردوسی پور

( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران )

برای شرکت در

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کار آفرینی و توسعه پایدار هم اکنون ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید