دومین همایش شهر فیروزه ایی با دختران توانا

جلسه گپ و گفت و گو باموضوع قانون کار

درباره‌ی‌ ما

تاریخچه شورا : شروع فعالیت از سال ۸۷ تا کنون

رییس شورای عالی بانوان : سرکارخانم اخوان نسب

کمیته مشورتی شورای عالی بانوان :

( سرکارخانم زهرا اخوان نسب – جناب آقای شهشهانی – جناب آقای دکتر سقایی- سرکارخانم جوزدانی )

چشم انداز: ما به دنبال آن هستیم تا نسبت مشارکت بانوان در فعالیت های اقتصادی را به نسبت جمعیتی آنان در جامعه نزدیک کنیم .

کارشناسان شورای عالی بانوان : (مریم خضری – رویا عابدی)

ایمیل: info@EconomicWomen.ir